Kategorie: Soutěže, Aktuálně

Soutěž teploměrů

Poslední dva týdny byly pro děti z kroužku Matematika-fyzika hrou velmi zajímavé. Plno pokusů, plno rozbitých vajíček.

Nejzajímavější byl ale pokus se zapůjčeným teploměrem od firmy Vernier. Žáci měli provést čtyři experimenty. Nejprve se s teploměrem seznámili a po té psali své domněnky, jak asi bude výsledek pokusů vypadat. Potřebovali rychlovarnou konvici s vodou ohřátou na teplotu blízkou 100oC a utěrku. Teploměr ponořili do konvice, vyndali a podle zadaného úkolu zkoumali, jak probíhá ochlazování teploměru suchého, suchého s máváním, mokrého a mokrého s máváním. Nakonec své hypotézy porovnali se skutečností.  Celý pokus je zaznamenán v grafu.  Nejrychleji se ochlazoval teploměr s máváním, nejpomaleji suchý bez mávání.

Zkuste se zamyslet, proč je důležité v parném létě dbát na dostatečnou zásobu tekutin.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.