Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: SPU

Co je SPU?

Specifická porucha učení může být jednou z příčin školního neúspěchu.
Zde projevy, které mohou poruchu signalizovat.

Jednou z příčin školních neúspěchů mohou být specifické poruchy učení (SPU).
Hned v začátcích školní docházky mohou signalizovat poruchy učení tyto projevy:

Čtení
- výkony žáka ve čtení jsou horší
- vázne spojení hláska-písmeno
- žák zaměňuje písmena
- domýšlí si text
- obtížně skládá písmena do slabik
- nezvládne vedení očních pohybů po řádku
- nedokáže reprodukovat přečtený text


Psaní
- držení psacích potřeb je křečovité nebo nesprávné
- žák tlačí na psací náčiní
- tahy nejsou plynulé
- obtížně si pamatuje tvary písmen
- písmo je neurovnané, kostrbaté, písmena nejsou stejně velká
- v diktovaných slovech vynechává písmena
- nepíše diakritická znaménka


Matematika
- dítě nechápe předmatematické pojmy (větší-menší, kratší-delší...)
- neumí třídit předměty podle daného znaku a řadit prvky podle velikosti
- obtížně se orientuje v prostoru
- nepamatuje si číslice a má obtíže při jejich psaní


Další obtíže
- žák nevydrží u žádné činnosti dlouho, je neklidný, nesoustředěný, roztěkaný
- lehce je od práce odpoután nepodstatnými podněty
- vázne analýza a syntéza slov
- obtížně určuje shody a rozdíly v obrázcích
- má malou slovní zásobu a nedostatečně vyvinutý jazykový cit
- vázne reprodukce rytmu
- má problémy s pravolevou a prostorovou orientací

SPU diagnostikují v pedagogicko-psychologické poradně (PPP).

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.