Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Aktuálně, Recyklohraní

RECYKLOHRANÍ - Cesta odpadu

Další "pátrací" úkol.

Úkol „Cesta odpadů" navazuje na úkol „Mapa" z prosince loňského roku, kdy jste zakreslovali místa pro sběr jednotlivých druhů odpadů ve Vaší obci. Odložením odpadů na správné místo však cesta odpadů teprve začíná. Každý druh komunálního odpadu má svojí cestu a místo, kde ji zakončí. Některé odpady putují přímo na konečnou (kterou může být skládka, spalovna nebo recyklační závod), některé během cesty několikrát přestupují. Celá řada odpadů projde opravdu dlouhou poutí, často skončí i na jiných kontinentech (to platí hlavně pro tříděné odpady).

Zadání obecné:

Pokuste se zjistit od obecního nebo městského úřadu nebo svozové firmy, kam až doputují odpady z Vaší obce. Zjistěte tyto informace pro:
1. směsný komunální odpad
2. objemné odpady
3. nebezpečné odpady
4. vytříděné odpady (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)
5. případně další druhy odpadů (dobrovolné).
Vytvořte mapku, nebo jednoduché schéma, kde bude zachycena vaše obec, a pak barevnými šipkami propojte obec se všemi místy, kudy putují Vaše odpady. Místa pojmenujte jednak názvem a jednak typem zařízení (např. Benátky n.J., - skládka, Liberec - třídící linka).Vytvoříte tak názornou pomůcku, kterou můžete zveřejnit i ve škole.

Úprava zadání pro kategorii MŠ a první stupeň ZŠ:

Vytvořte pouze mapku, stačí schematicky, není třeba používat mapové podklady, stačí vyznačit důležité orientační body. Najděte si jednotlivá místa na mapě a vyznačte do vašeho schématu.

Úprava zadání pro kategorii druhý stupeň ZŠ a SŠ:

Změřte vzdálenosti, které jednotlivé druhy odpadů urazí, najděte rekordmana mezi odpady. Vzdálenosti doplňte do tabulky, kde uvedete druh odpadů, místo kam dorazí a celkovou vzdálenost. Mezipřistání (např. třídící linku) do tabulky neuvádějte, ale nezapomeňte ji vyznačit v mapě. Grafické zpracování necháme na Vás, mapa by však měla být přehledná, aby byla v praxi použitelná. Svoje dílo vyfotografujte, nebo naskenujte a zasílejte v elektronické podobě.

Hodnocení:

Každá škola, která se zúčastní úkolu a předá, výše uvedeným způsobem vypracovanou zprávu obdrží 200 bodů. Dvacet oceněných prácí v každé kategorii (obsahem, nebo způsobem zpracování) získá navíc bonus 500 bodů. Práce budou vyhodnoceny a body připsány do 30. 4. 2009.

Termín předání prací:

Pátek, 9. 4. 2010, 24:00 hod


Převzato z www.recyklohrani.cz

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.