Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Aktuálně, Mapa školy 2014

Mapa školy 5 - Bezpečné prostředí a spolupráce

Jak dopadlo dotazníkové šetření, kterého se účastnili všichni žáci, rodiče, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy?
Tentokrát o bezpečném a zdravém prostředí a o spolupráci školy a rodiny.

Bezpečné a zdravé prostředí

  • Většina žáků nezažívá strach ze školy (s výjimkou 1. roč. , kde 47% strach zažívá - o řešení problémů v 1. ročníku byla zmínka v předchozím článku této série)

Žáci:
1. roč.
79% se bojí někoho ve třídě
2. roč.
79% se nebojí ničeho
3. roč.
79% se nebojí ničeho
4. roč.
92% se nebojí ničeho
5. roč.
71% se nebojí ničeho

Žáci 2. st.

  • ví, co dělat a u koho hledat pomoc, pokud ji potřebují
  • ve škole je osoba, kterou by oslovili, kdyby měli problém
  • 23% bylo šikanováno (v každé třídě 2. st. někdo), 23% bylo svědkem šikany, 40% o ní slyšelo

Rodiče se spíše neobávají, že by dětem hrozilo ve škole nebezpečí.
Učitelé negativní jevy ve škole připouští, škola je ale podle nich dokáže efektivně řešit.

Spolupráce

64% rodičů uvádí, že nemůže ovlivňovat chod školy a 67% rodičů tento stav vyhovuje. 60% učitelů si myslí, že rodiče možnost ovlivňovat chod školy mají a měli být aktivnější.
92 % rodičů je o dění ve škole dostatečně informováno - 80% vyhovuje způsob i termíny (třídní schůzky, osobní schůzky, web, žákovská knížka). Hodnocení považuje většina rodičů za objektivní, 44% z nich preferuje známkování před ostatními způsoby hodnocení, 31% by uvítalo kombinaci známky a slovního hodnocení.

70% žáků 2. st. uvádí, že mohou ovlivnit dění ve škole.

Rodiče mají největší zájem podílet se na řešení výchovných problémů (ale jen 30%) .. v podstatě u všech nabízených oblastí se někdo objevil (cíle a směřování školy, vytváření pravidel školy, metody výuky, hodnocení, personální obsazení, skladba předmětů, sponzorství, realizace projektů a besed, obsah výuky, mimoškolní aktivity).

Rádi bychom v tuto chvíli a na tomto místě poděkovali paní Petře Šperlové a panu Václavu Pintovi, kteří nám ve školním roce 2013/2014 pomohli rozšířit nabídku kroužků o Atletiku a o Mladého ochránce přírody, a paní Janě Květové, která vede kroužek divadelní. Budeme rádi, když tato spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. Přijdou i další rodiče s nabídkou zapojit se do zájmového vzdělávání dětí?

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.