Zdroj: http://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=2256  •  Vydáno: 2.7.2014 10:40  •  Autor: Hana Pilařová

Mapa školy 5 - Bezpečné prostředí a spolupráce

Jak dopadlo dotazníkové šetření, kterého se účastnili všichni žáci, rodiče, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy?
Tentokrát o bezpečném a zdravém prostředí a o spolupráci školy a rodiny.

Bezpečné a zdravé prostředí

Žáci:
1. roč.
79% se bojí někoho ve třídě
2. roč.
79% se nebojí ničeho
3. roč.
79% se nebojí ničeho
4. roč.
92% se nebojí ničeho
5. roč.
71% se nebojí ničeho

Žáci 2. st.

Rodiče se spíše neobávají, že by dětem hrozilo ve škole nebezpečí.
Učitelé negativní jevy ve škole připouští, škola je ale podle nich dokáže efektivně řešit.

Spolupráce

64% rodičů uvádí, že nemůže ovlivňovat chod školy a 67% rodičů tento stav vyhovuje. 60% učitelů si myslí, že rodiče možnost ovlivňovat chod školy mají a měli být aktivnější.
92 % rodičů je o dění ve škole dostatečně informováno - 80% vyhovuje způsob i termíny (třídní schůzky, osobní schůzky, web, žákovská knížka). Hodnocení považuje většina rodičů za objektivní, 44% z nich preferuje známkování před ostatními způsoby hodnocení, 31% by uvítalo kombinaci známky a slovního hodnocení.

70% žáků 2. st. uvádí, že mohou ovlivnit dění ve škole.

Rodiče mají největší zájem podílet se na řešení výchovných problémů (ale jen 30%) .. v podstatě u všech nabízených oblastí se někdo objevil (cíle a směřování školy, vytváření pravidel školy, metody výuky, hodnocení, personální obsazení, skladba předmětů, sponzorství, realizace projektů a besed, obsah výuky, mimoškolní aktivity).

Rádi bychom v tuto chvíli a na tomto místě poděkovali paní Petře Šperlové a panu Václavu Pintovi, kteří nám ve školním roce 2013/2014 pomohli rozšířit nabídku kroužků o Atletiku a o Mladého ochránce přírody, a paní Janě Květové, která vede kroužek divadelní. Budeme rádi, když tato spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. Přijdou i další rodiče s nabídkou zapojit se do zájmového vzdělávání dětí?