Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Aktuálně, Měli byste vědět

Přijímací řízení 2009 krok za krokem

Informační leták pro žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky - do 15. března

 • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit svoje možnosti
 • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol
 • Poradit se s výchovným poradcem
 • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala - ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31.ledna
 • Obstarat si 1 - 3 přihlášky - buď v ZŠ nebo v prodejnách SEVT nebo opatřit na web stránkách MŠMT
 • Vyplnit přihlášku/y a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ
 • Odevzdat přihlášky střední škole - do 15. března
 • Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek - do 15. března

Co dělat do doby přijímacích zkoušek - do 22. dubna

Škola pořádá přijímací zkoušky od 22.4. do 7.5. 2009

Škola nepořádá přijímací zkoušky

 • Očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí (může přijít kdykoliv po 16. březnu)

V případě přijetí

 • Do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek
 • Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem

V případě nepřijetí

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí
 • Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)
 • Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy

Několik zásadních rozdílů mezi předchozím a současným přijímacím řízením na střední školu

 • V prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 3 obory vzdělání
 • Přihláška se podává přímo střední škole/-ám, kam se uchazeč hlásí
 • Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat bezprostředně po termínu pro doručení přihlášek (po 15. březnu);
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky (v období od 22. dubna až 7. května)
 • Přijetí je třeba potvrdit do 5 pracovních dnů od doručení kladného rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy; zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole zápisový lístek je možno vzít zpět a dát na jinou střední školu
 • Zkrácené termíny řízení, např. rozhodnutí je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno za doručené
 • V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.