Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Aktuálně, Soutěže, Recyklohraní

Pátý úkol RECYKLOHRANÍ - Jak je to u nás ve škole?

Skupinový úkol, který bychom měli tentokrát splnit. Termín pro splnění dvou minulých úkolů jsme totiž propásli.

Zadání :

Popište systém nakládání s odpady u vás ve škole. Zjistěte, které odpady třídíte, do jakých nádob a kdo je za nakládání s jednotlivými druhy odpadů zodpovědný - jestli pan školník, paní uklízečka, nebo úklidová služba. Mimo jiné uveďte, kolik odpadkových košů ve škole máte, kolik máte košů na tříděný odpad, třídíte-li bioodpad a máte-li školní kompostér. Dále popište, kolik kontejnerů na tříděný a na směsný odpad vaše škola používá, jak je nakládáno s nebezpečnými odpady, využíváte-li zpětného odběru elektrozařízení nebo baterií, která svozová firma odpady odváží nebo účastní-li se škola sběrových soutěží. Pokuste se zjistit, co se dál s vašimi odpady děje, jak se s nimi dále nakládá.

Dále můžete uvést, jaké vzdělávací aktivity v oblasti nakládání s odpady škola provozuje, nebo jakých se zúčastňuje. Zprávu můžete doplnit tabulkou s množstvím odpadů vyprodukovaných v roce 2008, máte-li údaj k dispozici. Celá zpráva může být doplněna max. 12-ti fotografiemi.

Doporučená struktura práce:

1) Identifikace školy

2) Směsný komunální odpad

3) Tříděný odpad

4) Bioodpad

5) Nebezpečné odpady

6) Výrobky podléhající zpětnému odběru (baterie, elektrozařízení)

7) Další nakládání s jednotlivými druhy odpadů

8) Školní soutěže

9) Další aktivity školy

Hodnocení:

Každá škola, která se zúčastní úkolu a zašle do 28. února 2009 vypracovanou zprávu, získá 200 bodů. Dvacet nejlepších prací, které zaujmou buď obsahem, nebo způsobem zpracování, získá navíc bonus ve výši 500 bodů.

Termín hodnocení: 1. - 31. březen 2009

Hodnocení provede odborná komise složená ze zástupců společnosti EKO-KOM, a.s. Oceněné práce budou vystaveny v rámci celostátní konference Odpady a obce 2009, pořádané v červnu v Hradci Králové. Vybrané práce mohou být uveřejněny v časopisech Odpady a Moderní obec.

Pokyny k odeslání :

Škola zasílá do soutěže 1 práci ve formátu *.doc, nebo *.ppt o celkové velikosti max. 500 kB.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.