Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Aktuálně, Mapa školy 2014

Mapa školy 1 - Cíle školy a jejich naplňování

Jak dopadlo dotazníkové šetření, kterého se účastnili všichni žáci, rodiče, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy? Návratnost dotazníků byla ve srovnání s ostatními školami, kde průzkum probíhal, vysoká - pohybovala se mezi 89,4% (rodiče) a 100% (správní zaměstnanci).
První hodnocenou oblastí byly cíle školy a jejich naplňování. Jak odpovídaly jednotlivé kategorie?

Cíle školy:

Odpovědi s více jak 50%

PODLE
Učitelů Naučit se učit se, vyhledávat informace a zpracovávat informace
Naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi
Naučit se samostatně řešit problémy
Rodičů Získat maximum znalostí a vědomostí
Naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi
Žáků 2. st. Získat maximum znalostí a vědomostí

Naplňování cílů:

Hodnocení rodičů je v podstatě stejné, jako v jiných školách, pohybuje se mezi 4,9 - 5,64 body (ze 7 možných). Nejméně bodů rodiče udělili škole v naplňování cíle rozvíjet zdravé sebevědomí a sebekritiku, nejlépe ohodnotili naplňování cíle slušně se chovat.

Učitelé hodnotí naplňování mezi 4,8 - 5,87 body. Pod pětibodovou hranicí jsou samostatné řešení problémů a komplexních úloh, příprava na přijímací zkoušky, zdravé sebevědomí a sebekritika. Nejlépe hodnotíme naplňování cíle slušně se chovat.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.