Opakování z 3. ročníku
- slovní zásoba (čísla, barvy, zvířata...)
- povely (sit down, stand up, listen,....)
- užitečné fráze (How are you? What´s your name? Nice to meet you. ...)

Unit 16 - Toys
- slovní zásoba (slovíčka budeme psát každou středu)
- otázka a odpověď What´s your favourite toy? My favourite toy is.
 PS str. 42/1, 2

old/ new
- rozdíly v použití 
- popis hračky s použitím barev
PS str. 43 dokončení

Unit 17 - předložky
- on, in, under, next to
- spojení s nábytkem, spojení s hračkou
- otázka Where´s the.....?
PS str. 44

INFORMACE K UČIVU
- lekce vychází cca na 14 dní, vždy při seznámení se slovní zásobou si děti okamžitě zapíší do Vocabulary
- každou středu budeme psát test na překlad (Tests)
- čtení na známku - komiks (vždy po ukončení tématu)
- procvičování učiva naleznete v Exercises nebo v pracovním sešitě
- úkoly jsou většinou zaměřeny na procvičení slovní zásoby před testem nebo k dokončení v případě nízké aktivity
 ve škole (nejsou zadávány pravidelně, spíše nárazově)
- dohlédněte prosím na PRAVIDELNOU PŘÍPRAVU kontrolou sešitů a pomocí při překladu slov (stačí říci českou variantu
a děti napíší anglickou, tu poté zkontrolujte podle učebnice)
- na správném psaní slov trvám, jinak mají děti potíže při čtení
- pokud je dítě nemocné, má týden na doplnění učiva a při překladu slovíček po nemoci si může vybrat, zda známku
udělím do ŽK
- nikdy nedělejte nic napřed, je to dětem na škodu
- za plnění úkolů, zápis slovíček a aktivitu v hodině uděluji * a za 3 hvězdičky mají děti 1 do ŽK za samostatnou práci, tímto
si mohou vylepšit svou známku
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se