ONLINE HODINY: 
den            7:55 - 8: 40        8:50 - 9:35        9:55 - 10:40
Pondělí          -                  Čj                 M
Úterý              -                  Čj                 Vl
Středa            -.                 Aj                  -
Čtvrtek           -                 Čj                 Př    
Pátek              -.                Čj/M

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pondělí:

Čj - online
      opakování vzorů rodu středního
      rod ženský uč. str. 63, cv.8 - ústně
      PS str.9, cv.1 a), b), c)

M - online
      str. 31, cv.1,2
      str.32, cv.1

Aj - uč. str.60, cv.3 - číst
      PS str. 60, cv.1 - dokreslit podle textu pod obrázkem

Inf - V GU Informatika 4 je připravený úkol Město, jméno, zvíře .. trénujeme, co už víme, vyhledávání na internetu a psaní na klávesnici

Dobrovolný dú: M str. 31, cv.3
                          Čj - do sešitu mluvnice vyskloňujte  ve všech pádech slova: klíště, pravítko, srdce, zelí

PÉŤA: úkoly budou zaslány emailem

Úterý:
POZOR!!!! ROZVRH ONLINE HODIN JE STEJNÝ JAKO PŘED PRÁZDNINAMI, ONLINE VÝUKA JE I VE ČTVRTEK!!

Čj - online
      uč. str. 64, cv. 1,2,3 - ústně
      PS str, 10, cv.1,2

Vl - online
      Kraje ČR uč. str. 46 - 50

M - str. 32, cv.2
      str. 33, cv.1,4

Čt - číst učivo Vlastivědy


PÉŤA:  Čj - napsat diktát do diktátového sešitu:
                 Maminka plete. Táta a já lepíme. Naše babička peče. Sestra si hraje. Bratr se učí. Je nám dobře.
           M - PL, sloupeček
          Čajs - poslat výpisky

Středa:

AJ - online
       uč. str. 60,61
       zkoušené slovíček ze všech lekcí (opakování)
       otázka Have you got...?

Čj - PS str. 10, cv.3,4,5

Př - do sešitu nakreslit kapra a popsat části jeho těla podle uč. str. 68 + 
      ze stran 69 - 71 vypsat ostatní živočichy vod a bažin a napsat ke každému min. 1 větu


PÉŤA: Čj - PL - au, ou, eu
          M - PL, cv.1,2
          čítanka str.128 - 131 ("jak se ochočí divoký kůň.....")

Čtvrtek:

Čj - online
      uč. str. 65 - RŮŽE
          - ústně
       PS str. 11, cv.1,2,3

Př/Aj - online
          Př - opakování 
          Aj - PS str. 61, cv.2,3,4

Vkládám test na přírodovědu:
https://forms.gle/hqf93oGmVeABp2XY9

M - str. 40, cv.1,3

Dobrovolný dú: M str.40,
cv.2

PÉŤA: Čj - PL - krátké, dlouhé samohlásky
          M - PL - porovnávání

TV Březen - udělej si vycházku po okolí bydliště a vyfoť a pošli do konce března s popisem: 1) Co se ti líbilo
                                                                                                                                  2) Proč se ti to líbilo


Pátek:

M/Čj - online
          M - str.36, cv.1,2,3
          Čj - uč. str.65, cv.3 - ústně
Dobrovolný dú: Čj uč. str. 65, cv.3 - napsat  do sešitu mluvnice

Př - vypracovat test (vložený odkaz ve čtvrtek) do 10.3. do 13:00


Čt - čítanka str. 136 Pět minut v Africe
                            - do sešitu Čtení zkuste vymyslet další sloku o zvířeti z Afriky a namalujte obrázek

PÉŤA: Velká písanka str.15
          M - PL - tělesa
          báseň -    Konvalinka
                         V lese v trávě spinká,
                         bílá konvalinka.
                         Zvonečky má, nezazvoní,
                         ale za to krásně voní. 
           - naučit zpaměti a poslat video do 10.3.


PRACOVNÍ ČINNOSTI: DO MAILU ZASÍLÁM OBRÁZEK SLUNÍČKA, PODLE NÁVODU HO VYBARVĚTE A NALEPTE NA PAPÍR A NATOČTE MU PAPRSKY.
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se