ONLINE HODINY:

  1.
(7:55 - 8:40)
2.
(8:50 - 9:35)
3.
(9:55 - 10:40)
Po   Čj M
Út   Čj Vl
St   Aj  
Čt   Čj
  Mg/Čj  

TV - během měsíce února natočit nebo vyfotit jak sportujete na sněhu (sáňkování, bobování atd.), poslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,
        do konce tohoto měsíce
Vv - do 19.2. nakreslit nebo namalovat to, co vidíte z okna, odevzdat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pč - během měsíce února mi, prosím, vyfoťte stavbu na sněhu nebo ze sněhu (sněhulák, iglú, krokodýl apod.), odevzdávejte na                         whatsapp    (jako normální úkoly)
HV - 

Pondělí:

Čj - online
      uč, str. 54
      

M - online
     str. 17, 18 - celé

Aj - PS str.57, cv. 4
                     cv.5 - dobrovolně

Inf - V učebně Informatiky máte odkaz na spojovačku a další pokyny - opakujeme si, co víme o stavbě počítače.

Péťa: úkoly budou zaslány emailem
         Čj - PL - slova, slabiky
         M - PL - číselné řady do 20, +,- do 10
         Aj - PL - vybrat správnou odpověď, doplnit pozdravy při loučení


Úterý:

Čj - online
      zkoušení - pády podst. jmen
      PS str. 2, cv.1

Vl - online
      kontrola zápisu (nerostné suroviny)
      Kulturní a přírodní zajímavosti ČR
      uč. str. 39 - 42
      zápis do sešitu.
                                                                         PRŮMYSL
                                  - základem průmyslu je výroba
                                  - průmysl se dělí na průmyslová odvětví
                                                               - hutnický pr. - vysoké pece spalující černé uhlí = taví se železná ruda = výroba železa, oceli
                                                                  (Ostravsko)
                                                               - energetický pr. - tepelné elektrárny spalují hnědé uhlí (elektřina)
                                                               - chemický pr. - spotřební výrobky (mýdla, léky, prací prostředky)
                                                                                    - plastické hmoty
                                                                                    - zpracování ropy
                                                                  (Litvínov, Neratovice)
                                                                - strojírenský pr. - nejvýznamější v ČR, vyrábí stroje a zařízení pro ostatní prům. odvětví
                                                                                        - automobilový průmysl
                                                                  (Brno, Plzeň, Kopřivnice, Mladá Boleslav)
                                                                - další odvětví průmyslu - dřevozpracující, sklářský, potravinářský, oděvní, keramický

                                                                          DOPRAVA V ČR
                                          doprava - osobní, přepravuje osoby
                                                      - nákladní, přepravuje suroviny, materiál, výrobky
                                          druhy dopravy: 1) silniční
                                                                     dálnice
                                                                     nejrozšířenější přeprava osob
                                                                 2) železniční (i metro)
                                                                     - přepravuje velké množství nákladů
                                                                 3) letecká
                                                                     - zejména mezinárodní cesty, naše největší letiště je v Praze, Letiště Václava Havla
                                                                 4) vodní
                                                                     - pro nákladní dopravu jsou splavné pouze Labe a Vltava(od Prahy)
                                          další druhy dopravy : a)městská hromadná doprava - ve větších městech
                                                                         b) lanovky, vleky - v horských oblastech
                                                                         c)přenos informací - počítačová síť, televizní vysílače
                                          dopravní uzel - křižovatka dopravních cest a tahů (každé velké město)
                                                                 největší dopravní uzel v ČR je Praha
                   Postupně zapsat nebo nalepit do sešitu vlastivěda do 9. 2. 2021.
                                          
M - str. 19, cv.1,2,3

Čt - přečíst si vlastivědu str.39 - 42 (opakování z online hodiny)

PÉŤA: Čj - PL- věty, dlouhé + krátké samohlásky
         M -  PL - cv. 1,2 + sloupec (+,- do 20, číselná řada)
         čítanka str.57 - 59 (Rukavice)
                                               
Středa:
                             

Aj - online      

      UNIT 22
      uč. str.58,59
      zapsat nová slovíčka do Vocabulary
Čj - PS str.2, cv.4

Př - uč. str.59 - 62
zápis:                                                            ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ NA POLI

                                       pole - uměle vytvořené člověkem                   
                                              - hospodářské rostliny
                                              - plevely
                                       hospodářské rostliny:
                                       1) OBILNINY - klasy, zrno

                                           pšenice, žito - mouka
                                           ječmen - pivo
                                           oves - vločky
                                           kukuřice 
                                           zároveň i jako krmivo
                                          + nakreslit obrázek obilniny
                                        2) OKOPANINY
                                            zejména brambory a řepa (cukrová, krmná)
                                           + obrázek
                                         3) LUSKOVINY - semena v lusku
                                             hrách, fazole, čočka, sója
                                            + obrázek
                                          další plodiny: konopí seté, len setý, chmel a také zelenina
                                        plevely:
                                         nežádoucí rostliny

                                          chrpa modrá, heřmánek pravý, vlčí mák, svlačec rolní, pýr plazivý
                                          + obrázek

        obrázky můžete kreslit podle učebnice

PÉŤA: Čj - PL - druhy vět
          M - PL
          ČAJS - PL - vystřihnout 2 obrázky, nalepit do sešitu přírodověda
                           učit se vyjmenovat dny v týdnu a měsíce v roce - poslat video

Čtvrtek:

Čj - online
      PS str.2, cv.1 - dokončení
                   cv.3
      uč. str.55, 56

Př - online
      Živočichové na poli

M - str.20, cv.2
      str.21 - šedý sloupec

Aj - do sešitu Exercises nakreslit domácí zvířátko a popsat ho (podobně jako v učebnici na str.58)

PÉŤA: Čj - PL - slabiky - napsat do tabulky 11 dvojsl. a 11 trojslabičných slov
          M - Na pouti" +,- do 20 

Pátek:

MG - online
        str.20, cv.1 + šedý sloupec
        str.21, cv.1

Čj - uč. str. 56, cv.1 - online
      PS str.3, cv.2

Př +Čt - přírodověda učebnice str.62 - 65 - přečíst
          - do sešitu přírodovědy zapsat alespoň 2 savce a 2 ptáky, kteří žijí na poli (nebo u pole), napsat který hmyz je škůdce a který je prospěšný
          - nakreslit obrázek

Dobrovolný domácí úkol z Čj - uč. str.56, cv. 7 a),b) do sešitu mluvnice
                                          M  -  str.21, cv.2

PÉŤA: MG - PL - křivé a přímé čáry
         velká písanka str. 13
         čítanka str.56 - přečíst říkadlo, do sešitu Čtení nakreslit obrázek
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se