ONLINE HODINY:

Po - není online 
Út -  7:55 -  8:40 - Čj
       8:50 -  9:35 - M
       9:55 - 10:40 - Vl
St -  7:55 -  8:40 - Čj
       8:50 -  9:35 - Aj
Čt -  8:50 -  9:35 - Čj
       9:45 - 10:30 - Př
Pá - pololetní prázdniny

Pondělí:

Aj - do sešitu Exercises odpovědět celou větou na otázky:     
      1) What colour is Phonie?
      2) Where is Skip from?
      3) Is Ho-KU from Europe?
      4) Who is from Japan?
      5) Where are Lucy and Tom from?
      6) Is Mayumi a boy?
      7) Is Clip an animal?

Čj - PS str.39, cv.5
          str.40, cv.1 +a)

M - str.8, cv.3
     str.9, cv.1
     str.10, cv.1

Inf - v GU Informatika 4 je připraven úkol U nás v Nesmyslově  - tentokrát hledáte nesmysly v obrázku a sepisujete je do vět.

PÉŤA: Čj - PL  - velká písmena ve jménech
          M - PL - vybarvit podle počtu
          Aj - PL - čísla (vybarvování) 

ostatní pracovní listy budou opět zaslány emailem

Úterý:

Čj - online hodina

      uč. str. 50, cv.7,8 - ústně
      PS str.39, cv. 4,6

M - online
     str.8, cv.4
     str.9, cv.2,3
     str.10, cv.2

Vl - online
      Doprava v České republice
      str. 36 - 38
      zápis 
           
                                                                   NEROSTNÉ SUROVINY
                     

krajina -----přírodní (bez zásahů člověka)
          -----kulturní (člověkem přetvořená)
 nerostné suroviny - přírodniny potřebné k průmyslové výrobě, získávají se těžbou, dělíme je na 1)energetické (hnědé a černé uhlí, ropa)
                                                                                                                                        2)rudy kovů (měď, olovo, stříbro) 
                                                                                                                                        3)ostatní (kaolin, vápenec, kámen, písky)
těžba  - povrchová
           - hlubinná

SUROVINY                   
černé uhlí hlubinný důl Karvinsko
hnědé uhlí povrchové doly SZ Čechy
ropa vrty J Morava
vápenec povrchový lom Český a Moravský kras
kaolin povrchový lom Z Čechy
písky povrchové lomy - pískovny  
kámen, žula povrchové lomy  
               

PÉŤA: Čj - PL - druhy vět
          M - PL - cv.1,2
          čítanka str. 97 - 99  

Středa:

Čj - online

      uč. str.39, cv.1
      PS str.32, cv.1,2 (dole - sloh)
      popř. práce v učebnici na str.50 - ústně

Aj - online
      čtení a překlad na známky, komiks str.56,57
      PS str.56, cv.2

Př - zápis 
      LOUKY
- hodně rostlinných i živočišných druhů
- vzniká převážně přírodní cestou
- většinu luk využívá člověk ---pastvy
                                       ---sena
Rostliny
1) trávy
     např. lipnice luční, psárka luční, srha laločnatá, pýr plazivý (plevel)
2)květiny
     např. kopretina bílá, řebříček obecný, zvonek rozkladitý, kohoutek luční, pryskyřník prudký (jedovatý), jetel luční (pícnina)
3)významné byliny
     např. třezalka tečkovaná, řebříček obecný, pampeliška, mateřídouška obecná (suché louky)

Živočichové
- především hmyz
- obratlovci
     - bažant, koroptev, zajíc
Hmyz
Čmelák zemní - hnízdo v zemi
                       vajíčka - larvy - (krmí je samička)
                       chráněný!!!
Kobylka zelená
Sluníčko sedmitečné - při ohrožení páchne
                                je dravé (žere mšice)
Motýli - babočky
           modrásci
           žluťásci

Louky se musí pravidelně kosit nebo spásat.

DÚ: Aj - PS str.55, cv.3

PÉŤA: Čj - PL - cv. 2,3,4,5 - slabiky
         M - PL -sloupec
         Čajs - PL - zima

Čtvrtek:

Čj - online
      uč. str.53, cv.1,2
      PS II. str.2, cv.2

Př - online
      Rostliny a živočichové na poli
      uč. str.59 -61

M - str.11, cv.1,2,3

K ÚTERKU JE VLOŽEN ZÁPIS Z VLASTIVĚDY (NEROSTNÉ SUROVINY)
  DĚTI MĚLY VYČKAT NA ZADÁNÍ ZÁPISU, ZAPISUJEME POSTUPNĚ JIŽ PROBRANOU LÁTKU :-)

PÉŤA: Čj - PL - pojmenuj obrázky, opiš slova, hádanky
         MG - PL - tvary - dokreslit, počet
         čítanka str.81 (Rovnou za nosem)
         malá písanka str.3/96Pátek:  Pololetní prázdninyJeště nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se