ONLINE HODINY:
PO -  8:50 -   9:35   Čj
        9:45 - 10:30   Aj
UT -  8:50 -   9:35   M
        9:45 -  10:30   Vl
ST -  8:50 -    9:35   Čj
CT -  8:50 -    9:35   Čj
        9:45 -   10:30  M
PA -  8:50 -    9:35   PŘ/Čj - do 9:45

Pondělí:

Čj - online hodina - NEPRACOVAT DOPŘEDU!!!!
      uč. str. 45, cv.2 - ústně
      PS str. 36, cv. 2,3
      uč. str. 46, cv.2 - ústně

Aj - online hodina - NEPRACOVAT DOPŘEDU!!!
      PS str.54, cv.1 - dokončení kontroly cvičení
      str. 55, 56, 57 - čtení a překlad

M - str. 4, cv.1
      str. 5, cv.1

Inf - V Google Učebně Informatika 4 je připraven úkol Moje první básnička - pořád trénujeme psaní na klávesnici, takže píší děti. Ostatní mohou být nápomocni při vymýšlení (ale myslím, že by děti mohly zvládnout i samy).

Péťa: Čj - PL - abeceda, psát věci (NE jména)
         M - PL - V cukrárně
         čítanka str. 109, báseň INDIÁNI - číst vícekrát

Materiály budou zaslány emailem.


Úterý:

M - online  NEPRACOVAT DOPŘEDU!!!!
      str. 4, cv.3
      str.5, cv.3 (cv. 4 dobrovolně)
      str.7, cv.1

Vl - online
      Nerostné suroviny a průmysl
      číst str.31 - 35 (místo čtení)
      
Čj - uč. str.47, cv.6 - napsat do sešitu mluvnice v množném čísle
      Ps str.37, cv.2

PÉŤA: Čj - PL - velké písmeno na začátku věty
          M - PL - +,- do 20 s přechodem (motýli)
          Čajs - PL - adresa, nakreslit známku, dopis


Středa:


Čj - online 
      uč. str. 48, cv.1,2
      PS str.36, cv.1 - dole
          str.37, cv.2a), 3

Aj - uč. str.56, 57 - číst a překládat
      zapsat nová slovíčka do Vocabulary
      PS str.55, cv.2

Př - uč. str.51 - 53 - přečíst Rostliny a živočichové na louce

PÉŤA: Čj - PL - tajenka, cesta k jablíčku
         písanka (velká) str.12 - celá
          M - PL - +,- do 20

Čtvrtek:

Čj - online
      PS str. 37, cv. 4,5,
          str. 38, cv. 7

M - online
     str. 7, cv.2
     str. 6, cv. 1,2

Aj - PS str. 56, cv.1
          str. 57, cv.6

PÉŤA: Čj - PL - slabiky, hlásky
          M - PL - draci, věk sourozenců


Pátek:

Př - online hodina

       Rostliny a živočichové na louce

Čj - online
      PS str.38, cv.1,2
          str.39, cv.3

M - str.8, cv.1,2

Čt - čítanka str.97 - 99
       zapsat do sešitu : nadpis
                                 autor
                                 Jsou v ukázce nespisovná slova? Jaká?
                                 podle popisu v ukázce nakreslete pana Kubáska

DÚ: Čj PS str.37, cv.6 - do neděle


PÉŤA: Čj - PL - napsat věty podle obrázku, počet slov, slabik, tajenka
         MG - PL - čáry (přímá, křivá, lomená)
         čítanka str. 107 - 108 (Jak málem chytili vodníka)

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se