Pondělí 18.1.

Český jazyk zájmena, číslovky PS str.7/cv.3a (společně)
                              str.8/cv.1, (společně)
                              str.8/cv.2,3 (samostatně) - cv.2 místo číslic napiš číslovky - pět, jedno, osm, tři, dv                                   dvě, druhé, tři, čtyři
                              cv.3 - doplň číslovky - sedm, první, pátý, dvanáct, třetí, desátý, dvacet osm 

Matematika sčítání dvojciferných čísel s přechodem - str.11/cv.1,2 (společně)
                                                          str.12-oranžový sloupec (samostatně)

Úterý  19.1.

Český jazyk číslovky PS str.8/cv.4 (společně)
Čj učebnice str.60/cv.4 - věty napiš do sešitu (samostatně)
Matematika sčítání dvojciferných čísel do 100 str.11/cv.2 (společně)
                                                 str.12/cv.1,2 (samostatně)
Čajs do sešitu Čajsu:    Svaly
                          - umožňují pohyb (běhání, skákání,...)
                          - při pohybu se natahují a stahují
                          - některé jsou připojeny ke kostře šlachami
nakresli obrázek (učebnice str.20-nahoře)

Středa 20.1.

Český jazyk slovesa - PS str.9/cv.1 (společně)
              PS str.9/cv.2,4 (samostatně)
Matematika sčítání, odčítání do 100 - str.12/cv.3 (společně)
                                     str.13/cv.2,3 (samostatně)

Čtvrtek 21.1.

 
Český jazyk slovesa PS str.9/cv.3 (společně)
            PS str.9/cv.5 - s danými slovesy utvoř krátké věty a napiš je do sešitu Čj (samostatně)
Matematika odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ - str.14/cv.1 (společně)
                                                                               str.15/cv.1 - první 2 sloupce (samostatně)

Pátek 22.1.

Český jazyk příslovce - PS str.10/cv.1,2 (společně při on line hodině)          
Matematika sčítání, odčítání do 100 - str.15/cv.1 - dokončení (společně)
                                     str.15/cv.2 (samostatně)
Poslat práci za tento týden (kdo ještě neposlal).
Příští týden on line hodiny od 8,50 (Čj + M), v úterý ještě Čajs, ve středu Aj
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se