ČJ
Tento měsíc jsme vyvodili malá tiskací písmena a tím ukončili 1. díl učebnice Čtení.
Ve 2. dílu Čtení nás čeká procvičování a upevňování čtenářských dovedností
a přechod k plynulejšímu čtení.
V písankách jsme začali nacvičovat psací písmo: většina dětí má dobře připravenou ruku
pro psaní a začíná psát rychlejším tempem.
Začali jsme i s diktáty, diktujeme jednotlivá písmena a krátká slova.
(Slova se slabikami di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě pouze opisujeme.)
Čítanka do str. 5
Písanka do str. 21
Matematika do str. 8: počítání do 9
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se