ČJ
Čtení do str. 71: čtení slov a vět s písmeny F,G
Psaní: žlutá písanka do str. 11, zelená do str. 3
(písmena u, i, e)

Při čtení vždy tolerujeme individualitu dětí:
některé děti čtou rovnou celá slova, některé po písmenech,
někdo čte nahlas, někdo potichu, někdo slabikuje.
Vytrvejte prosím v pravidelném čtení,
až si děti proces čtení zautomatizují, přejdou ke čtení celých slov.
Pokud si dítě nezapamatuje písmeno hned, napovídejte mu,
aby nemělo pocit neúspěchu, časem si vše osvojí.

Psací písmo nacvičujeme nejprve ve žluté písance
- ve větší velikosti, pak teprve píšeme do hlavní -zelené písanky.
Psaní je pro dítě opravdu namáhavé, proto v této fázi nepíšeme více než 4 řádky.
Ve cvičných písankách (č.1 a 2) píšeme pouze tužkou - nejlepší je tužka č. 2,
pero začnou děti používat individuálně podle vyspělosti ruky v písance č. 3.

M
PS do str. 57: počítání do 6
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se