ČJ
Čtení do str. 51: písmena I, Y, D
Děti by měly zvládat čtení a zápis
všech dosud probraných písmen,
dále čtení jednoslabičných
a dvojslabičných slov s otevřenou slabikou.
M
PS do str. 38: sčítání do pěti
(pomocí počitadla, číselné osy)
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se