Pondělí
ČJ - Vypravování, slovesa - osoba: uč. 98/1
M - Násobení a dělení násobků deseti, logické úlohy -uč. 60/1,2,3
PS str. 35, DÚ 35/co chybí

Úterý
ČJ - Slovesa - osoba, číslo - PS 33/1, opakování vyjmenovaných slov
M - Násobení a dělení násobků deseti - PS str. 36
Čajs - Bezobratlí živočichové - uč. str. 60
Čtení -Společná četba - Mikuláš a jeho přátelé
DÚ písanka str. 24, čítanka str. 124-127 (na pátek)

Středa
M - Násobení a dělení násobků deseti, slovní úlohy - PS str. 37, DÚ 38/1
ČJ - Slovesa - osoba, číslo - uč. 98/2,3, PS 33/2,3,4

Čtvrtek
M - Desetiminutovka, . , : čísly 10,20,30,40,50, slovní úlohy - PS str. 38
ČJ - Procvičování pravopisu, slovesa - osoba, číslo, čas -uč. 99/1, DÚ PS 34/1
Čajs - Čím se živí živočichové - uč. str. 61

Pátek
Čj - Diktát, slovesa- osoba, číslo, čas - uč. 99/2,3
M - Desetiminutovka, obvod trojúhelníku, PS 51/2, DÚ 39/1,2
Čtení -str. 124-127, písanka str. 25
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se