U11
- opakování Season, weather and hobbies
- otázky What do you like? What do you like doing? Do you like....? + odpověď
- 3.os. č.j. - likes + činnost

U12
- slovní zásoba Reading
- 3.os. č.j. - plays, reads
- předložky on, in v užití dne

U13
- slovní zásoba Hobbies
- 3.os. č.j. v záporu
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se