Pondělí
ČJ - Vyprávění, vyjm. slova - opakování - uč. 51/4, 52/1,2
DÚ PS 39/3,4
M - Písemné sčítání se součtem jednotek 10 - PS str. 24, 25/1
Aj - množné číslo, barvy - dodělat PS U7


DÚ Patrik a Petr: 
Písanka další tři řádky, slabikář - číst+vyprávět,
M - 10 příkladů na +,- do 15 bez přechodu desítky.

Úterý
Čj - Opakování vyjm. slov - uč. 52/3,4 , PS 39/1,40/1
M - Písemné sčítání - PS str. 25, logické úlohy - uč. 60/4,5,6
Čajs - Země, podmínky života - uč. str. 27,28
Čtení - dramatizace pohádky
DÚ čítanka str. 62-63, písanka str. 30

Středa
Aj - 
Unit 8 - napsat nová slovíčka + naučit se 
úkoly k této lekci v učebnici
 + 26.1.2022 - test slovíčka U6, U7
M - Písemné sčítání s přechodem přes desítku
Uč. 43/7,8, PS str. 26, DÚ 27/1
Čj -Opakování - diktát - uč. 53/3, PS 40/2,3
Čtení - str. 62,63, písanka str. 31

Čtvrtek
M -
Písemné odčítání - PS str. 28
Aj - 
Unit 8 
PS 20/1,2,3
Čj - Opakování vyjm. slov po m - test, PS str. 41
DÚ uč. 53/2 - přepsat do šk. sešitu
Čajs - Voda - Uč. str.28-29
(nakreslit obrázek: kde všude se nachází voda+oběh vody)

Pátek
ČJ - Opakování - uč. 52/4,5, 53/1
M - Geometrie - bod, přímka, úsečka, průsečík přímek -PS str. 37
DÚ - 29/1
Čtení - Společná četba - Ať jsou velcí zase malí, písanka str. 31, 32
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se