Čj
Čtení do str. 27, písmena E, O
Slova k procvičování sluchového skládání (shluky souhlásek):
VLK, KRK, OBR, RTY, KRUH (K-R-U-CH), KLUK, LOTR, METR,
KOPR, BLÁTO, DVEŘE, MLÉKO, ŠTIKA (Š-Ť-I-K-A), KŮZLE, MRAKY,
ZVÍŘE, ŠŤÁVA....

Pokud dítě zvládá, v poslední úrovni skládáme delší slova:
CIBULE, NÁMOŘNÍK (N-Á-M-O-Ř-Ň-Í-K), KYTARA, SEKERA,
ŠUPINA, KOLOTOČ, BALÍČEK, ČASOPIS, HRÁŠEK, KROCAN,
VRABEC, LETADLO, SESTŘIČKA...

Denně čteme slova a věty v učebnici Čtení - slova obsahují probraná písmena,
která je třeba stále pravidelně procvičovat a opakovat. Pokud by si děti písmena
nezafixovaly, měly by pak obtíže při větším množství písmen.
DÚ - pracovní list - slovní zásoba ke čtení probraných písmen.

M
PS do str. 20
- porovnávání více, méně, stejně, 
větší, menší, rovná se
- počítání na číselné ose
- číslice 1 (dokončit stránku za DÚ)
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se