Pondělí
ČJ - vypravujeme zážitky, píšeme dopis - PS str. 46
DÚ dopsat dopis 46/3
M - Násobení a dělení č. 4, pojmy krát méně/krát více
PS str. 59
Čtení - str. 112, písanka str. 27

Úterý
ČJ - věta/souvětí, slovní druhy - Uč. str. 144/cv.5
M - Násobení a dělení č. 4 - PS str. 60/CV.1,2,3,4, cv. 5 je DÚ

Středa
ČJ - Opakujeme - tvrdé/měkké slabiky, věta
PS str. 47, DÚ 48/5
M - Dělení na čtxři stejné části - PS str. 61
Čtení - Kouzelná třída str. 61 - 63, písanka str. 28

Čtvrtek
ČJ - Spojování vět do souvětí - uč. str. 146/cv.10,
diktát, PS str. 49
M - Opakujeme násobky 4 - test, Geometrie str. 79
DÚ str. 62/cv.1, 2
Čajs - Les - uč. str. 40,41

Pátek
ČJ - Slovní druhy - PS str. 48/cv.6,7,8
M - Násobky pěti - PS str. 62
Čtení - str. 113,114, písanka str. 29
DÚ písanka str. 30, čítanka str. 116 -117
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se