Co nás čeká

Výuka bez roušek (jak učitelé, tak žáci) je možná od 8. 6.
O přestávkách a ve společných prostorách školy povinnost nošení roušek zůstává.

Týdenní plány najdete na stránkách tříd v pravém menu.
Pondělí 17.5.

Český jazyk slovesa - opakování PS str.37/cv.1,2
písanka str.14
Matematika násobení a dělení str.37 celá, str.38 bez slovních úloh
Hudební výchova  
DÚ: Matematika str.38/oranžový sloupec

Úterý 18.5.

Český jazyk slovesa PS str.37/cv.2,3
diktát
Písanka str.14
Matematika násobení 60,70,80,90 - str.39
Čajs Živočichové - znaky živočichů
příjem potravy - býložravci, masožravci, všežravci
dýchání - kyslík ze vzduchu
              kyslík z vody
pohyb - skákání, létání, plavání, ....
rozmnožování - rodí živá mláďata
                       snáší vejce
DÚ: Český jazyk - učebnice str.101/cv.2 (do sešitu)

Středa 19.5.

Český jazyk opak. slovní druhy, slovesa
do sešitu : Náš Petr pojede letos se třídou na školní výlet.
-urči slovní druhy
-vypiš sloveso a urči osobu, číslo, čas
Matematika násobení str.40/cv.1,2
Čajs                            Živočichové
obratlovci                                     bezobratlí
-savci
-ptáci
-ryby
-obojživelníci
-plazi
Ke každému napiš konkrétní živočichy
DÚ:  Matematika - dokončit cv.1,2 na str.40

Čtvrtek 20.5.

Český jazyk věta jednoduchá x souvětí PS str.38/cv.1
Matematika násobení 70 - str.41
Tělesná výchova skok z místa - změř a zapiš, kolik skočíš cm z místa
DÚ: Matematika str.42/oranžový sloupec

Pátek 21.5.

Český jazyk vymysli příběh, aby obsahoval následující slova:
bouřka, hrad, kolo, děti, maliny, zajíc
napiš do sešitu Čj
Matematika konstrukce trojúhelníku str.23
                                   str.24/cv.1,2
Vv + Pč  nakresli 3 různé ptáčky, vystřihni, nalep na větvičku
(do 28.5.)
   

         

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se