Co nás čeká

There are no images in the gallery.
Od 17. 5. 2021 budou ve škole všechny třídy (bez rotace).

Rozvrh online hodin pro 6. a 7. ročník na týden
10. - 14. 5. 2021 - průběžně sledujte, může být upravován i během týdne.

Týdenní plány najdete na stránkách tříd v pravém menu.
Pondělí 19.10.

Od 8,15hod - on-line hodina. Přihlašovací údaje byly zaslány na vaše e mailové adresy (budeme se přihlašovat do google učebny)
Český jazyk slova příbuzná PS str.19/cv.4 - vypiš slova příbuzná do 4 sloupců, vyznač kořen (společná část - např. kost)
Matematika násobilka str.28/cv.1 (dělali jsme společně),
str.28/cv.2,3

Úterý 20.10.

Český jazyk Čj - učebnice str.26/cv.3 - slova napiš do sešitu Čj
(např. zahradní, zahrada, hradní ....)
Matematika násobilka str.29/cv.1,3
Čajs Napiš do sešitu:
Doprava v naší obci
autobus
vlak
(doplň, kam se dostaneme)
nakresli obrázek

Středa 21.10.

Český jazyk nauka o slově - opakování PS str.20/cv.1 (on line hodina)
Písanka str.5
Matematika str.29 - zelený sloupec vpravo
opakovat násobilku
Čajs Napiš do sešitu Čajsu
Důležité budovy ve Stráži:
-mateřská škola
-základní škola
-pošta
-úřad městyse
-obchod
(nakresli obrázek)

Čtvrtek 22.10.

Český jazyk stavba slova PS str.21/cv.1,2
cv.1 - doplň slova do básničky z nabídky pod básničkou
       - do modrých rámečků napiš počet slov
       - napiš slova trojslabičná a jednoslabičná (pomoz si vytleskáváním)
cv.2 - slova rozděl čarou na slabiky (vytleskej si)
       - označ samohlásky a dvojhlásky (a,e,i/y,o,u, au, ou, eu) - o
                  souhlásky - x
      - napiš slovo nadřazené
Matematika násobení číslem 7 - str.30
násobky 7 (0,7,14,21,28,35,42,49,56,63,70)
nauč se násobky zpaměti

Pátek 23.10.
Online hodina od 8,15 hod

Český jazyk dokončení příběhu podle obrázků, vyprávění
PS str.18 (online hodina)
Matematika tělesa - str.24, hodiny - str.25/cv.1,2,3 (online)
str.25/cv.4a)
Příští týden podzimní prázdniny.
Nezapomeňte na čtenářský deník (do 2.11.)
Procvičovat násobilku www.umimematiku.cz
Angličtina na tento týden je napsána samostatně, není součástí tohoto plánu.

         

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se