Týdenní plán 1. třídy

ONLINE HODINY
Po - 8:50 (M)
Út - 8:50 (čJ), 9: 40 (VL)
St - 9:45 (Aj) 
Čt - 8:50 (Čj/M)
Pá- 8:50 (Př)

Pondělí:

M - online hodina
      str. 33 šedý sloupec
      str. 35, cv.1,2,3

Čj - uč. str. 29, cv. 1 - opsat do sešitu sloh

Aj - uč. str. 50, cv.4 - číst a překládat
      uč. str. 51, cv. 5
      PS str. 50, cv.3,4

Inf: Už jsme pracovali s online mapami. Dnes se podívejte na na tuhle virtuální prohlídku Stráže: https://www.obecstraz.cz/images/virtualniProhlidka/ . Vyhledejte si na ní: školu, poštu, obecní úřad, velké hřiště, dětské hřiště, mateřskou školku, autobusovou zastávku, vlakové nádraží, kostel sv. Václava, kostel sv. Ducha, kostel sv. Jana Křtitele. Strážští mohou zkusit vyhledat také svůj dům.

PÉŤA: čítanka str.77 (Kuličky)
          velká písanka str. 9
          ČJ - naučit se 1. sloupeček abecedy ( ze sešitu Čj  mluvnice)

Úterý:

Čj - online hodina
      uč. str. 29, cv. 1,2,3
       PS str. 24, cv.3

M - str.35, cv.4,5
     str.36, cv. 2,4

Čt - čítanka str.60
       do sešitu čtení: 1) nadpis
                              2) autor
                              3) ke 3 strašidlům z básně napsat pohádku, kde se toto strašidlo také vyskytuje
                                  (např. vodník - Vodnická pohádka, Princezna ze mlejna)
                              4) nakreslit 2 strašidla

VL - online hodina
       zápis do sešitu vlastivědy do 1.12.2020
                                         
                  OBYVATELSTVO ČR
              ČR má cca 10,5 mil. obyvatel
                1)Češi
                2) Moravané
                3) Slezané
               + národnostní menšiny - příslušníci jiných národů s nimiž žijeme ve společném státě ( Slováci, Romové, Poláci, Ukrajinci, Vietnamci), mají                             svůj jazyk, tradice, kulturu
                Úřední jazyk v ČR je Český jazyk.
       
                Národopisné oblasti
              - oblast s vlastními tradicemi (zvyky, písně, kroj)
              - často mluví nářečím
              - Chodsko, Haná, Slovácko, Valašsko
                       
                   CHODSKO
             území okolo měst  Domažlice a Tachov
             Chodové strážili hranice
             lesnatý, hornatý kraj
             dudy
             Chodské koláče, kroj

                   HANÁ
             střední Morava, kolem řek Moravy, Hané a Bečvy
             zemědělský úrodný kraj
             Olomouc, Přerov, Prostějov
             tvarůžky
             hodně zdobený kroj 

                  SLOVÁCKO
             JV Moravy u hranic se Slovenskem
             Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav
             vinná réva
             písně, tanec

                  VALAŠSKO
             okolo měst Vsetín, Valašské Meziříčí
              hornatá, lesnatá krajina
              pastevci - bačové
              koláče - frgále

        skanzen - uchovává kulturu a tradice národopisných oblastí

PÉŤA:  Čj - PL cv. 1,4 - oddělování slov
           MG - PL - spojování bodů

Středa:

Aj - online hodina 
      uč. str. 50, cv.4 - čtení a překlad
      uč. str. 51, cv.5,6,7
      PS str.51, cv.6

Čj - uč. str. 29, cv.4 - do sešitu mluvnice
      PS str. 24, cv.1

Př - zápis do sešitu
                        DOMÁCÍ MAZLÍČCI
    1) Napiš alespoň 4 domácí mazlíky
    2) Jak se staráme o domácí mazlíčky? (alespoň 3 body)
    3) Nakresli svého domácího mazlíka a napiš jeho jméno

PÉŤA: Čj - naučit se 2. sloupeček abecedy ze sešitu mluvnice (pošlete, prosím, video nebo hlas. záznam)
          M - PL celý 

Čtvrtek:

Čj - online hodina

      uč. str. 29, cv.5
      uč. str. 30, cv.1,2
      PS str. 24, cv.2

M - online  (cca 20 minut)
      str.36, cv.5
      str.38, cv.1

Aj - PS str.51, cv.7,8

PÉŤA: M - PL, cv.1 + 1. sloupec
          velká písanka str.10
          Čajs - naučit se měsíce v roce 

Pátek:

Vkládám test z vlastivědy, vypracujte nejdéle do pondělí 30. 11. 2020 do 23:59 hodin   
https://forms.gle/LT1sSuDX4ngJpDyx6

Čj - PS str. 25, cv.1,2,3

MG - do sešitu geometrie 1) narýsuj úsečku I AB I = 7 cm. Vyznač body C,D, které náleží úsečce AB a body E,F, které úsečce AB nenáleží.
                                     2) sestroj kružnici k se středem v bodě S,  o poloměru 6 cm.
                                     3) sestroj libovolný trojúhelník OPQ 
Čt - čítanka str.51, přečíst, do sešitu čtení zápis"
              1) název
              2) autor
              3) napiš, co se dá v zimě všechno dělat a podtrhni, co děláš nejraději
              4) vymysli rým ke slovům: vločky
                                                    důlky
                                                    létají
Př - online hodina

PÉŤA: M - PL, cv.2 + 2. sloupec
         čítanka str.78 - 80 (Budou závody) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NA PONDĚLÍ:
věci podle rozvrhu,  místo sešitu sloh si vemte sešit mluvnice
2 a více roušek na výměnu (čisté roušky v pytlíčku, na použité roušky extra pytlík nebo krabičku)

celý týden dostatečné oblečení, budeme často větrat a chodit ven 

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se