Zdroj: https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=7  •  Vydáno: 21.8.2008 10:46  •  Autor: Hana Pilařová

Recyklohraní

Od září se naše škola zapojila do další sběrové soutěže. Tentokrát nám můžete pomoci sbírat použité baterie a drobná elektrozařízení.

Ve škole budou v obou vstupních prostorech umístěny speciální nádoby pro tento tříděný odpad. Rozšiřujeme tak oblast třídění a recyklace materiálů v naší škole. Již několikátý školní rok jsou ve třídách umístěny speciální nádoby pro třídění plastu a papíru.

Uvítáme, když se do tohoto projektu spolu s námi zapojí i občané Stráže a spádových obcí. Naše třídící nádoby vám budou k dispozici.

Soutěž vyhlásila trojice firem: