Zdroj: http://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=550  •  Vydáno: 7.9.2010 16:06  •  Autor: Jaroslava Pachlová

Publikace nejčastěji užívané k reedukaci SPU

Tento článek je určen rodičům, jejichž děti mají SPU (specifickou poruchu učení)

„I ten nejpomalejší, neztrácí-li z očí cíl, postupuje přece rychleji než ten, kdo chvátá bez cíle."

Pro nápravu DYSLEXIE lze doporučit tyto publikace:

Pro nápravu DYSORTOGRAFIE lze doporučit tyto publikace:

Pro nápravu DYSGRAFIE lze doporučit tyto publikace:

Pro nápravu DYSKALKULIE

Pro nápravu deficitů DÍLČÍCH FUNKCÍ lze užít tyto publikace:

Odkazy:

nakladatelství Tobiáš: http://www.tobias-ucebnice.cz/
dys pomůcky a publikace: http://www.ucebnice.com/logopedie-dys-pomucky/