Zdroj: http://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=4726  •  Vydáno: 26.4.2019 11:35  •  Autor: Lenka Bártíková

Aj - květen

Opakování probraných časů

(čas přítomný prostý i průběhový, čas budoucí, čas minulý prostý i průběhový), minulý čas - slovesa pravidelná a nepravidelná (věta kladná, záporná, otázka, odpověď)

- čtení textu, překlad, porozumění s odpověďmi na otázky

- konverzace, upevňování slovní zásoby

Project Unit3 A,B,C,D, Culture, Project