Zdroj: http://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=4669  •  Vydáno: 14.3.2019 13:32  •  Autor: Lenka Bártíková

Aj - březen

Čas minulý průběhový - was/were + -ing

- otázka, krátká odpověď, tvoření vět

Čas minulý prostý + minulý průběhový

- popis událostí

- rozdíly a užití

Čtení textu s porozuměním

- gramatika minulých časů

- konverzační téma