Zdroj: http://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=4551  •  Vydáno: 7.12.2018 13:07  •  Autor: Lenka Bártíková

Aj - prosinec

The future

- budoucí čas will/ will not (won´t)

- slovní zásoba

- čtení s porozuměním

- použití slovesa will ve větách kladných, záporných a otázkách

Christmase

- vánoční téma, písně a koledy

- čtení a záspis dat - svátky v anglofonních státech