Zdroj: http://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=4432  •  Vydáno: 11.9.2018 14:03  •  Autor: Lenka Bártíková

Aj - září

Úvod do učiva, seznámení s učebnicí a pracovním sešitem Project3

Každý čtvrtek testování slovní zásoby a překlad vět.

Opakování - přítomný čas prostý (věta oznamovací a otázka)

- přítomný čas průběhový ( to be + -ing)

- čas minulý - tvar sloves v minulosti (pravidelná a nepravidelná)

- porozumění textu

Nutná pravidelná domácí příprava, psaní slovíček (vzadu v PS), ústní příprava na hodiny, čtení a překlad článků.

Kontrola slovníčků proběhne 1x za měsíc.