Zdroj: http://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=341  •  Vydáno: 4.12.2009 10:58  •  Autor: Markéta Andrlová

Čerti ve školce

... BLLLL BLLLLLL

Atmosféra Mikuláše a Čerta přišla do školky v devět hodin, kdy je děti přivolaly písněmi.

Čert zacinkal dvěma velkými rolničkami a zabouchal na dveře.Děti ztichly a čekaly na jejich příchod.

Všechny byly statečné a řekly básničku či zazpívaly písničku.Dostaly balíček a těšily se až odejdou =DD

Naštěstí si Čert s sebou nikoho nevzal. Dokonce ani jednoho z rodičů, kteří se také přišli podívat...