Zdroj: https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=2254  •  Vydáno: 30.6.2014 7:09  •  Autor: Hana Pilařová

Mapa školy 3 - Kvalita a forma výuky

Jak dopadlo dotazníkové šetření, kterého se účastnili všichni žáci, rodiče, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy?
Další hodnocenou oblastí byla kvalita a forma výuky.

Rodiče

Učitelé

Žáci 2. st.

Žáci 1. st.

Většina žáků, rodičů i učitelů se shoduje v přiměřenosti učení a nepřetěžováním

Jaké jsou překážky k tomu, aby žáci dosahovali lepších výsledků:

Podle:
učitelů

Lenost, pohodlnost, nedostatek píle žáků(87%)
Nedostatek podpory a motivace v rodině (67%)
Neukázněnost, neschopnost soustředit se (53%)
rodičů

Nepřátelství některých spolužáků, špatné vztahy mezi dětmi (35%)
Učení je příliš náročné, dítě je přetěžované (23%)
Neochota, nedostatek vůle dítěte (22%)
žáků 2. st.

Nedostatek času, množství jiných aktivit (26%)
Vlastní neochota a nedostatek vůle (23%)

Žákům i rodičům vyhovuje nabídka volitelných předmětů

Obliba a neobliba předmětů:

Procenta uvádí, kolik procent žáků třídy danou možnost volilo. Žáci měli možnost vybrat až 3 předměty oblíbené a až 3 předměty neoblíbené.

U 1. ročníku je třeba brát následující tabulku s velkou rezervou - u matematiky a českého jazyka je součet procent u oblíbených a neoblíbených větší než 100%.

ročník
oblíbené
neoblíbené
1.

M - 80%
Čj - 60%
Tv - 53%
Čj - 73%
M - 55%
Tv - 27%
2.

M - 80%
Tv - 67%
Čajs, Vv - 40%
Čj - 60%
Hv - 40%
Pč - 33%
3.

M - 71%
Aj, Tv - 57%
Vv - 43%
Pč - 43%
Hv, M, Čj - 36%
Čajs, Tv - 29%
4.

M - 69%
Vv - 62%
Př, Hv - 46%
Aj - 62%
Tv - 38%
Čj - 31%
5.

Tv, Vv - 71%
M - 57%
Aj - 29%
Čj - 57%
Aj - 43%
M, Tv - 29%


ročník
oblíbené

neoblíbené

6.

Tv - 57%
Aj, Inf - 43%
Čj, Z - 57%
Ov - 29%
7.

Aj - 62%
Čj, Hv - 50%
Nj - 50%
Čj, Aj, M - 38%
8.

M - 64%
Tv - 55%
Aj, Nj, F - 27%
D - 64%
Z, Ov - 55%
9.

Aj, D - 44%
všechny výchovy - 33%
Čj - 56%
Aj, M, F, D - 44%