Zdroj: http://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=2252  •  Vydáno: 29.6.2014 11:01  •  Autor: Hana Pilařová

Mapa školy 2 - Vzdělávací program, výběr školy a spokojenost

Jak dopadlo dotazníkové šetření, kterého se účastnili všichni žáci, rodiče, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy?
Dalšími hodnocenými oblastmi byly školní vzdělávací program, výběr školy a spokojenost se školou.

Školní vzdělávací program a rodiče:

Z dotazníku vyplynulo, že rodiče nemají dostatek informací o probíhající reformě školství a školním vzdělávacím programu, více informací by uvítali.
Školní vzdělávací program ZŠ Stráž - ŠKOLA - naše loďka pro plavbu oceánem života - je umístěn v části Dokumenty tohoto webu a je rozdělený do částí po jednotlivých předmětech. V posledním roce byl aktualizován v souladu s revizí Rámcového vzdělávacího programu a ke změnám některých částí dojde i před začátkem nového školního roku. K nahlédnutí je také v ředitelně školy.

Výběr školy:

Rozhodujícím faktorem je vzdálenost od bydliště (uvádí 79% rodičů) - dítě nemusí dojíždět daleko.

Spokojenost se školou: