Zdroj: https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=132  •  Vydáno: 8.4.2009 10:47  •  Autor: Hana Pilařová

Sedmý úkol RECYKLOHRANÍ - Slavíme Den Země

Tento skupinový úkol vyhlašuje firma EKO-KOM.

Úvod:
22. dubna - se po celém světě slaví mezinárodní Den Země. Světový svátek životního prostředí slavíme také u nás a většina měst a obcí nabízí u jeho příležitosti zajímavý program. Pořádají se soutěže, koncerty, festivaly, ekotrhy, úklidové akce a další aktivity.

Zadání úkolu:
Oslavte Den Země i na Vaší škole - navrhněte a uskutečněte aktivitu, která se tematicky váže k třídění odpadů a jejich recyklaci. Aktivitu zdokumentujte, zahrajte si na novináře a napište reportáž o tom, jak jste oslavili Den Země ve Vaší škole.

Reportáž o rozsahu ½ - 1 strany A4 doplněnou o 3 až 5 snímků z uskutečněné akce nám zašlete do 7. května 2009.

Uveřejníte-li Vaši reportáž o oslavě Dne Země v místním zpravodaji (periodiku) či regionálních nebo celostátních novinách, zašlete nám do 31. května 2009 1 výtisk na adresu: Recyklohraní, Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6.

Hodnocení:
Každá škola, která se zúčastní úkolu a zašle nám do 7. května 2009 reportáž o Oslavě Dne Země, získá 150 bodů.

Každá škola, která nám do 31. května 2009 zašle výtisk místního zpravodaje s uveřejněným článkem, získá dalších 90 bodů.

Termín hodnocení: 8. - 31. květen 2009

Pokyny k odeslání :
Škola zasílá do soutěže 1 reportáž ve formátu *.doc (event. *.ppt) o celkové velikosti max. 1 MB (fotografie jsou vloženy v článku).