Kategorie: Učíme se

Týden od 2.4. - 6.4.

Čj - druhy zájmen - vyjmenování a poznávání druhů zájmen podle tabulky

- skloňování zájmena já, ty, se

- doplňování do vět

- PS pouze druhy zájmen a rozdělení do tabulky

M - grafy a diagramy

- aritmetický průměr v PS

Aj - What can people do?

- slovní zásoba, zvířata, lidé, činnosti

- co kdo umí?

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.