Kategorie: Učíme se

Týden od 8.1. 2018 do 12.1.2018

Český jazyk

-slovní druhy - podstatná jména

Čt: plynulé čtení s porozuměním (připomínám každodenní hlasité čtení)

Matematika

sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky do 100

G: různoběžky

Čajs

-lidské tělo

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.