Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Učíme se

Září

ČJ

Máme za sebou opakování učiva. Co by děti měly zvládat?

- přiměřeným způsobem techniku čtení

- orientovat se v jednoduchém textu

- psát správné tvary písmen, spojovat je do slov a vět

- kontrolovat svůj písemný projev a rozpoznávat nedostatky

- psát velké písmeno na začátku věty a ve vlastních jménech

PS do str. 8

Písanka do str. 7

1. Vybrat z čítanky báseň - ze stran 9 - 17, naučit se ji přednášet

2. Písanka str. 7

M

Počítání do 20:

sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku,

porovnávání, rozklad čísla, orientace na číselné ose,

pojmy o více, o méně

PS do str. 18

Stránky 19 - 22 můžete využít k domácímu procvičování.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.