Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Aktuálně, Školní družina, Račte vstoupit!

Zalistujte si česko-slovenským sborníkem Račte vstoupit

Z letošního eTwinningového projektu vznikl společný sborník, můžete si jej pročíst, pobavit se s ním a zjistit, jaké je jeho další využití

Takto o společném časopisu píše naše projektová partnerka Janka Koštialiková z Ilavy a jaké uplatnění našel sborník u nich na Slovensku:

Realizácia projektu Ráčte vstúpiť nám po celý čas prinášala veľa radosti a zábavy. Keďže sme však chceli, aby náš spoločný česko-slovenský projekt mal aj hlbší, nielen výchovno-vzdelávací rozmer, nadviazali sme kontakt s občianskym združením Červený nos Clowndoctors. Jeho poslaním je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov, a tým pomáhať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu, pretože smiech pomáha. Zdravotní klauni formou humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia a od úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im chýbajú ich najbližší.

Po vzájomnej dohode o spolupráci so združením Červený Nos Clowndoctors v Slovenskej republike sme nadviazali na projekt Cirkusu Paciento, ktorý sa s dlhodobo chorými detskými pacientmi delí o zručností z oblasti kúzlenia, žonglovania, používania najrozličnejších rekvizít - teda o umenie rozdávať smiech. Celý program vždy vrcholí cirkusovým predstavením pre publikum z radov rodičov, zdravotníckeho personálu a ostatných detí. Choré deti sa aspoň na okamih stávajú klaunmi a majú možnosť samy pozitívne pôsobiť nielen na svoju psychiku, ale aj na psychiku druhých. Rozhodli sme sa, že tomuto združeniu darujeme náš spoločný česko-slovenský zborník s názvom RÁČTE VSTÚPIŤ, ktorý je jedným z výstupov projektu. Takto sa  tajničky, rébusy, osemsmerovky, hádanky, prešmyčky, hrebeňovky, rozprávky, vtipy a zábavné omaľovanky s cirkusovou tematikou dostanú do rúk deťom, ktoré potrebujú zábavu a rozptýlenie omnoho viac ako my. Po odchode klaunov z nemocničného prostredia im bude tento časopis slúžiť nielen na skrátenie dlhej chvíle, ale i na predĺženie pozitívnej nálady a optimistického postoja k ďalšej liečbe, ktoré Cirkus Paciento dlhodobo chorým prináša. Vďaka príspevkom rodičov a sponzorskej výpomoci by sme radi občianskemu združeniu Červený nos Clowndoctors poskytli tento časopis nielen v elektronickej, ale i papierovej podobe. Osobne by si ho prišli prevziať dvaja klauni, zástupcovia združenia, ktorí Základnú školu v Ilave navštívia začiatkom júna. Už teraz sa veľmi tešíme na stretnutie.
print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.