Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Aktuálně, Soutěže, Recyklohraní

RECYKLOHRANÍ - Mapa

skupinový, detektivně zeměpisný úkol
Když se nám v zahřívacím testu nezadařilo (měli jsme dvě špatné odpovědi - pro získání bodů jsme mohli udělat jen jednu chybu), soustřeďme se na zpracování mapy.

Každý odpad má svoji cestu. Odpady vznikají při lidské činnosti, v průmyslu, zemědělství, ve stavebnictví. Nejvíce známe odpady, které vznikají u nás doma nebo ve škole a říkáme jim komunální. Komunální odpady mají různé vlastnosti a podle nich se s nimi nakládá. Představte si, že pracujete na obecním, nebo městském úřadě a přišel za Vámi nový obyvatel obce. Vaším úkolem je vysvětlit mu, kdy a kam se odkládají jednotlivé druhy odpadů. Aby to bylo názorné, předáte mu mapku, ve které budou vyznačena všechna důležitá místa v obci, která souvisí s odpady. Zároveň mu předáte jmenný seznam míst včetně telefonních kontaktů a provozní doby

Zadání
Vytvořte mapku, nebo jednoduché schéma vaší obce, města, nebo místní části, ve které budou vyznačená všechna důležitá místa související s odpady.

Mapa by měla obsahovat následující místa

1. Obecní nebo městský úřad, jako místo, kde se platí za odpady, získávají informace, objednává popelnice, nebo se vyzvedávají pytle
2. Místo, nebo místa, kde se odkládá tříděný odpad (kontejnery, apod.), maximálně 10 stanovišť
3. Místo nebo místa, kde se mohou odevzdávat objemné odpady, buď sběrný dvůr, nebo stanoviště velkokapacitního kontejneru (maximálně tři stanoviště velkokapacitních kontejnerů)
4. Místo nebo místa, kde se mohou odevzdávat nebezpečné odpady, buď sběrný dvůr, nebo zastávky mobilní sběrny nebezpečných odpadů (maximálně tři zastávky)
5. Místa zpětného odběru elektrozařízení, buď sběrný dvůr, nebo zastávky mobilní sběrny, nebo prodejna či jiné místo 6. Pokud se ve vaší obci nebo městě nachází nějaké zařízení, které dál nakládá s odpady, třídící linka, sběrna, nebo výkupna druhotných surovin, spalovna, skládka, kompostárna, bioplynová stanice, můžete do mapy vyznačit i je.

Z druhé strany mapy popište jednotlivá zařízení, zejména název, provozní dobu a telefonní spojení na uvedená zařízení. U stanovišť kontejnerů na tříděný odpad napište, jaké nádoby obsahují (papír, sklo barevné, plasty...) Vytvoříte tak názornou pomůcku, kterou můžete zveřejnit i ve škole. Mapku vytvořte schematicky, není třeba používat mapové podklady, stačí vyznačit důležité orientační body. Při zpracování se zamyslete, kde nejlépe seženete potřebné informace. Je-li vaše škola ve velkém městě, stačí, když zpracujete okruh do 2 km od školy, nebo mapu upravíte tak, aby v ní byla místa uvedená v bodech 1 - 5.

Grafické zpracování necháme na Vás, mapa by však měla být přehledná, aby byla v praxi použitelná. Můžete ji zpracovat i jako informační leták. Mapku zpracujte na papíře o formátu alespoň A4, s tím, že na jedné straně bude mapa, na druhé pak přehled míst nakládajících s odpady. Svoje dílo vyfotografujte, nebo naskenujte a zasílejte v elektronické podobě.

Hodnocení
Každá škola, která se zúčastní úkolu a předá výše uvedeným způsobem vypracovanou zprávu obdrží 200 bodů;
Dvacet oceněných prácí (buď obsahem, nebo způsobem zpracování) získá navíc 500 bodů;
Tři nejlepší práce, které vybere odborná komise složená ze zástupců společnosti EKO-KOM, a.s. získají bonus 1000 bodů.

Termín předání prací: 18.11.2009, 24:00 hod

Hodnocení prací : do 31.11.2009


převzato z www.recyklohrani.cz

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.