Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Aktuálně, Mapa školy 2014

Mapa školy 4 - Vztahy

Jak dopadlo dotazníkové šetření, kterého se účastnili všichni žáci, rodiče, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy?
Další hodnocenou oblastí byly vzájemné vztahy mezi jednotlivými zainteresovanými skupinami.

Vztahy učitel - žák

Učitelé

 • jednáme s žáky korektně a bereme je jako partnery
 • mají výhrady k chování žáků vůči učitelům

Žáci 1. st.

 • ví, že u učitele najdou pomoc a radu
 • mohou se obrátit na kohokoliv

U žáků 2. st. nebyly odpovědi na otázky k této problematice jednoznačné


Vztahy žáci - žáci

Žáci 2. st.

 • hodnocení vztahů ve třídě má u jednotlivých ročníků vzestupnou tendenci (u 6. nejmenší, u 9. největší) - více než 3 body ze 4

Žáci 1. st.

 • 83% má ve třídě kamaráda
 • vzájemné hezké chování v rámci třídy hodnotí děti mezi 1,59 a 2,43 body ze 3 (nejméně 1. roč., nejvíce 5. roč.) - v 1. ročníku jsme během školního roku řešili nevhodné chování žáka vůči spolužákům, do jednání s matkou žáka byli zapojeni také rodiče ostatních žáků

Učitelé

 • někteří žáci občas někoho zesměšňují

Rodiče

 • hodnotí vztahy mezi dětmi ve třídě mezi 2,44 a 3,12 body ze 4 (nejméně 1. roč., nejvíce 7. roč.)

Vztahy učitelé - učitelé

 • učitelé hodnotí kladně vzájemné vztahy i spolupraci při plánování výuky a při její realizaci

Vztahy rodiče - učitelé

Rodiče

 • spokojenost s chováním učitelů k rodičům hodnotí na škále 3,31 až 3,88 ze 4 b.
 • 81% rodičů je spokojeno s řízením školy

Vztahy učitelé - vedení

 • 80% pedagogů uvádí, že vedení oceňuje jejich práci
 • 53% má možnost zasahovat do rozhodnutí týkajících se chodu školy
 • 100% je spokojeno (či spíše spokojeno) s organizací a chodem školy

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.