Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz

Račte vstoupit! rss

Etwinningový projekt pro školní rok 2015/2016 určený pro děti navštěvující školní družinu a všechny hudebníky, umělce, artisty, kouzelníky, klauny a šikovné děti (nejen) z naší školy.

Realizací aktivit s cirkusovou tématikou povedeme žáky k zvyšování úrovně pohybové aktivity, k formování základní sebekázně a volních vlastností, k vytváření správných a trvalých pohybových návyků.
V procesu realizace projektu budeme poznávat zákonitosti přírody, život zvířat na svobodě a v zajetí, hudební nástroje, výtvarné a literární umění spojené s cirkusovým prostředím.
Pomocí prostředků ICT zachytíme a zpracujeme všechny aktivity spojené s jejich realizací. Vytvoříme společný česko-slovenský sborník - shrnutí realizovaných činností a jejich následné porovnání.
Prostřednictvím cirkusu, jako zábavného fenoménu, zprostředkujeme žákům aktuální témata dnešní doby, jako migrace obyvatelstva, akceptování příslušníků jiných národů jako plnohodnotných členů společnosti (multikulturní výchova).
Za pomoci tvůrčích aktivit umožníme žákům zorientovat se v nabídce mediálních produktů, získat a uplatnit základní poznatky o úloze a fungování médií ve společnosti a naučíme je kritickému myšlení ve vztahu k médiím (mediální výchova).
Navázáním na aktivity Cirkusu Paciento - Zdravotní klaun povedeme žáky k empatii - schopnosti vcítit se do pozice člověka v nemoci.

Cíle projektu:

  • snížit počet žáků, kteří nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu, zaměřit volnočasové aktivity na různé druhy fyzické aktivity, využívat přirozenou potřebu fyzické aktivity dětí, rozvíjet jemnou motoriku žáků, rychlost a obratnost
  • upozornit na zásady správného stravování, zdravou výživu a boj proti dětské obezitě
  • využívat média jako zdroj informací, vzdělání, ale i naplnění volného času
  • rozvíjet schopnost realizovat jednoduché přírodovědné experimenty, interpretovat, porovnávat a třídit získané informace
  • vyjádřit postoj k tématu různými výrazovými prostředky (zásobník výtvarných námětů, literární a hudební zpracování tématu)
  • rozvíjet empatii, poznávání a pochopení druhého člověka
  • zdokonalit se v používání ICT technologií (získávání a zpracovávání informací, spolupráce s partnerskou školou)
  • rozvíjet a podporovat kulturní rozmanitost pomocí vhodných příkladů
  • porovnat práci partnerů s naší a rozšířit si znalosti a dovednosti o jejich postřehy a nápady, vzájemnou součinností vytvořit společné díla

Naši partneři:

Račte vstoupit do Twinspace: http://twinspace.etwinning.net/9510/home


« předchozí  1 2 3 4 5 6   další »

Cirkus je úplně všude

... a možná i v lese :)

Autor: Jaroslava Pachlová  •  Vydáno: 7.10.2015 9:01  •  Přečteno: 2765x  •  Komentářů: 0

Hokus pokus - provazochodec číslo 2

Opět jsme si hráli s těžištěm a rovnováhou.

Autor: Jaroslava Pachlová  •  Vydáno: 7.10.2015 8:31  •  Přečteno: 3499x  •  Komentářů: 1

TwingRing se představuje

Račte vstoupit pod šapitó našeho cirkusu a dalších spřátelených cirkusů

Autor: Jaroslava Pachlová  •  Vydáno: 30.9.2015 21:02  •  Přečteno: 4329x  •  Komentářů: 4

Klaun - provazochodec

Dnes jsme si na kroužku Hokus pokus hráli s těžištěm

Autor: Jaroslava Pachlová  •  Vydáno: 29.9.2015 16:11  •  Přečteno: 3519x  •  Komentářů: 1

Drezura draků v družině

Jak na jednoduchého draka a jeho výcvik :)

Autor: Jaroslava Pachlová  •  Vydáno: 29.9.2015 15:50  •  Přečteno: 3359x  •  Komentářů: 2

Cirkus Hurá nás zdraví

Cirkus HURÁ ze Dvora Králové n. L. se představuje

Autor: Jaroslava Pachlová  •  Vydáno: 17.9.2015 20:11  •  Přečteno: 2818x  •  Komentářů: 0

TwingRing = název našeho cirkusu

Naše aktivity v novém projektu stále přibývají...

Autor: Jaroslava Pachlová  •  Vydáno: 15.9.2015 9:30  •  Přečteno: 3545x  •  Komentářů: 0

Cirkus frčí

První video z nového projektu Račte vstoupit

Autor: Jaroslava Pachlová  •  Vydáno: 7.9.2015 17:55  •  Přečteno: 3506x  •  Komentářů: 0

První den v cirkuse

Seznámení s novým projektem Račte vstoupit

Autor: Jaroslava Pachlová  •  Vydáno: 4.9.2015 9:16  •  Přečteno: 3768x  •  Komentářů: 2

Do družiny s červeným nosem

Račte vstoupit! Už se na vás těšíme.

Autor: Jaroslava Pachlová  •  Vydáno: 27.8.2015 13:44  •  Přečteno: 3476x  •  Komentářů: 0

« předchozí  1 2 3 4 5 6   další »