Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Informatika, Učíme se

Informatika ÚNOR

O tom, co se děje v hodinách a také o tom, co je za domácí úkol.

Hodina 1. 2.

 • hodina začala velkým losováním - losovací zařízení každému přiřadilo jiný rostlinný či živočišný druh
 • pokračovali jsme velkým hledáním a záznamem informací do pracovního listu - máme najít rodové a druhové jméno, zapsat si popis rostliny či živočicha, popsat prostředí, ve kterém žije a dohledat i další informace a zajímavosti
 • všichni si měli při hledání uložit do své složky i vhodné obrázky
 • někteří si pracovní list odnesli domů, aby si informace dohledali - použít mohou kromě internetu také encyklopedie či rodiče :)
 • A co s tím? - příští hodinu budeme z připravených informací vytvářet první prezentaci - je tedy nutné, aby všichni měli svůj pracovní list u sebe
 • Domácí úkol mají jen ti, kteří nestihli vše ve škole - tentokrát povinný.

Hodina 8. 2.

 • tentokrát jsme začali hodinu velkým úřadováním, děti si zařazovaly do složky všechny práce z poslední doby a zapisovali jsme si známky
 • někteří si nepřinesli pracovní list připravenými informacemi, naštěstí na něj tentokrát došlo jen částečně - příšně už ho ale budeme potřebovat nutně
 • podívali jsme se na připravenou prezentaci, abychom věděli, co nás čeká
 • dozvěděli jsme se pravidlo 5x5 či 7x7, víme, že je třeba používat větší kontrastní písmo, aby se dobře četlo
 • seznámili jsme se s prostředím Google prezentací - vkládali jsme nový snímek, upravovali jsme nadpisy, měnili jsme schéma snímku a barvu pozadí, načítali jsme obrázky - zatím má většina hotovou úvodní stránku prezentace - pokračovat budeme příště
 • stále pracujeme v prostředí Google Classroom
 • POZOR! Nepořádníci si nezapomenou přinést pracovní list. Ostatní by ho měli mít založený ve své složce.

Hodina 15. 2.

 • pokračovala práce na prezentaci - postupně jsme vkládali další stránky, doplňovali obrázky a informace, formátovali jsme text
 • znovu jsme si připomínali pravidlo 5x5 či 7x7a také, že je třeba používat větší kontrastní písmo, aby se dobře četlo
 • někteří nepořádníci stále neměli ředpřipravený PL - práce pak jde pomaleji, protože musí znovu všechno dohledávat

Hodina 22. 2.

 • většina dětí dokončila prezentaci
 • ti kteří ne, ji dokončí příště - ale to je opravdu poslední možný termín
 • rychlíci měli za úkol zvolit si vlastní téma a vytvořit vlastní prezentaci
 • Dobrovolný domácí úkol (na který je čas do konce jarních prázdnin): V Google Classroom (po přihlášení k účtu), je k dispozici hra Město, jméno ... jedná se o tabulku s předepsanými písmeny, do které je třeba doplnit název města, státu, hory, řeky a rostliny. Úkol je třeba odevzdat kliknutím na tlačítko Odevzdat.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.