< návrat zpět

Zaměstnanci

Pedagogický sbor

Mgr. Alena Vaňousová
ředitelka školy
vanousova(et)zsstraz.cz

Mgr. Hana Pilařová
zástupkyně ředitelky, ICT koordinátor, koordinátor ŠVP
pilarova(et)zsstraz.czMgr. Petr Bártík TU VII. tř., preventista bartik(et)zsstraz.cz
Mgr. Lenka Bártíková TU IV. tř. bartikova(et)zsstraz.cz
Mgr. Hedvika Královcová TU I. tř.
kralovcova(et)zsstraz.cz
Mgr. Hana Navrátilová TU II. tř.
navratilova(et)zsstraz.cz
Mgr. Pavla Nováková TU VI. tř.
novakova(et)zsstraz.cz
Mgr. Jana Květová učitelka, asistentka, koordinátorka KK
kvetova(et)zsstraz.cz
Mgr. Vladimíra Pintová TU III. tř. pintova(et)zsstraz.cz
Mgr. Martina Tokarová TU V. tř. tokarova(et)zsstraz.cz

Jaroslava Pachlová vedoucí vychovatelka ŠD
pachlova(et)zsstraz.cz
Mgr. Ludmila Sinkulová TU VIII. tř., výchovná poradkyně, koordinátor EVVO
sinkulova(et)zsstraz.cz
Mgr. Kateřina Šrámková
TU IX. tř.
sramkova(et)zsstraz.czŠárka Šujanová, Dis. asistentka, vychovatelka ŠD
sujanova(et)zsstraz.cz
Irena Stuchlíková asistentka stuchlikova(et)zsstraz.cz
Aneta Veřtatová asistentka
vertatova(et)zsstraz.cz)
Pavlína Nováková
asistentka
novakovap(et)zsstraz.cz
Bc. Věra Koktová
asistentka koktova(et)zsstraz.cz
Alena Říhová asistentka rihova(et)zsstraz.cz

* TU = třídní učitel(ka)

Správní zaměstnanci a zaměstnankyně školní jídelny

František Novák
školník
Ilona Křepelová
uklízečka
Anna Gaberová
uklízečka
Alena Říhová
uklízečka


Růžena Kouklová
vedoucí ŠJ
Ilona Křepelová
kuchařka
Jana Bradová
kuchařka