< návrat zpět

Současnost

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ředitelka školy: Mgr. Alena Vaňousová
zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pilařová

I. tř.
18 žáků
Mgr. Hedvika Královcová
VI. tř. 13 žáků Mgr. Pavla Nováková
II. tř. 12 žáků
Mgr. Hana Navrátilová VII. tř. 12 žáků Mgr. Petr Bártík
III. tř. 18 žáků Mgr. Vladimíra Pintová VIII. tř. 15 žáků Mgr. Ludmila Sinkulová
IV. tř.
18 žáků
Mgr. Lenka Bártíková IX. tř. 8 žáků Mgr. Kateřina Šrámková
V. tř.
12 žáků
Mgr. Martina Tokarová


Bez třídnictví: Mgr. Jana Květová, Pavlína Nováková
Vychovatelka ŠD: Jaroslava Pachlová, Šárka Šujanová DiS.
Asistentky: Irena Stuchlíková, Pavlína Nováková, Šárka Šujanová DiS., Bc. Věra Koktová, Aneta Veřtatová,Mgr. Jana Květová, Alena Říhová

Učebny:

Pro výuku škola využívá 9 kmenových tříd, samostatné učebny pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu, jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dílen, informatiky, dále i interaktivní učebnu, ke škole patří tělocvična a školní hřiště.

Žáci I. st. mohou navštěvovat dvě oddělení školní družiny.
Nejen výuce slouží žákovská knihovna a učitelská knihovna se studovnou.